PODPISANIE UMOWY NA REMONT POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY KLUBU SENIORA

W dniu dzisiejszym została podpisana umowa na zadanie pn. “Remont pomieszczeń na parterze w budynku Szkoły Podstawowej w Jadownikach Mokrych na potrzeby Klubu Seniora na dz. nr ewid. 779/6 w miejscowości Jadowniki Mokre , Gmina Wietrzychowice”.

Wykonawcą w/w zadania będzie Pan Andrzej Pudełko, Zakład Budowlano- Remontowy, ul. Szkotnik 10, 33-240 Żabno.

Wartość całego zadania wynosi: 170 461,54 zł w tym 125 000,00 zł dofinansowania z programu “Senior+” edycja 2020, moduł I.