SESJA RADY GMINY WIETRZYCHOWICE

29 czerwca br. podczas sesji Rady Gminy w Wietrzychowicach udzielono jednogłośnie absolutorium z tytułu wykonania  budżetu za 2019 rok Wójtowi Panu Tomaszowi Bankowi.

Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli Rady Gminy nad działalnością Wójta. Po zakończeniu roku budżetowego Rada Gminy ocenia pracę włodarza gminy w zakresie działalności finansowej.

Pełne nagranie z sesji można zobaczyć klikając w poniższy link: