Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/nabor-do-projektu-z-powerem-w-zycie/
Export date: Fri Apr 19 9:33:58 2024 / +0000 GMT

NABÓR DO PROJEKTU "Z POWEREM W ŻYCIE"

 

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego prowadzi nabór do projektu " z POWER-em w życie"


 


Jeśli jesteś osobą młodą, szukasz stażu , chcesz zdobyć nowe kwalifikacje


- skontaktuj się z nami  pod nr tel. 513066421


 


Oferujemy:


- staże śr. od 3 do 6 miesięcy


- bony szkoleniowe


- opracowanie IPD (Indywidualnego planu działania) dla każdego Uczestnika/-czki projektu


- wsparcie psychologiczne/poradnictwo zawodowe/pośrednictwo pracy


- doradztwo grupowe – warsztaty aktywnego poszukiwania pracy


- wsparcie Trenera zatrudnienia wspieranego


- coaching indywidualny


- zwroty kosztów dojazdu na staże/szkolenia


- stypendium stażowe/szkoleniowe


Zapraszamy osoby:


- od 15 do 29 lat


- bierne zawodowo, które nie pracują, nie kształcą się nie szkolą – tzw. młodzież NEET (osoby niezarejestrowane w Urzędzie Pracy),


- zamieszkujące subregion tarnowski w województwie małopolskim (m. Tarnów, powiat dąbrowski, powiat dąbrowski, powiat brzeski), w tym wyłącznie:


osoby zamieszkujące  obszary wiejskie poza ZIT (DEGURBA 3) lub osoby


z niepełnosprawnościami.


Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępne w Biurze Projektów: 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 13, tel. 513 066 421.


Zapraszamy!


 


 
Post date: 2020-02-27 09:24:26
Post date GMT: 2020-02-27 09:24:26