NABÓR DO PROJEKTU “Z POWEREM W ŻYCIE”

 

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego prowadzi nabór do projektu ” z POWER-em w życie”

 

Jeśli jesteś osobą młodą, szukasz stażu , chcesz zdobyć nowe kwalifikacje

– skontaktuj się z nami  pod nr tel. 513066421

 

Oferujemy:

– staże śr. od 3 do 6 miesięcy

– bony szkoleniowe

– opracowanie IPD (Indywidualnego planu działania) dla każdego Uczestnika/-czki projektu

– wsparcie psychologiczne/poradnictwo zawodowe/pośrednictwo pracy

– doradztwo grupowe – warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

– wsparcie Trenera zatrudnienia wspieranego

– coaching indywidualny

– zwroty kosztów dojazdu na staże/szkolenia

– stypendium stażowe/szkoleniowe

Zapraszamy osoby:

– od 15 do 29 lat

– bierne zawodowo, które nie pracują, nie kształcą się nie szkolą – tzw. młodzież NEET (osoby niezarejestrowane w Urzędzie Pracy),

– zamieszkujące subregion tarnowski w województwie małopolskim (m. Tarnów, powiat dąbrowski, powiat dąbrowski, powiat brzeski), w tym wyłącznie:

osoby zamieszkujące  obszary wiejskie poza ZIT (DEGURBA 3) lub osoby

z niepełnosprawnościami.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępne w Biurze Projektów: 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 13, tel. 513 066 421.

Zapraszamy!