Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/nowy-sprzet-i-wyposazenie-dla-jednostek-osp-z-terenu-gminy-wietrzychowice/
Export date: Fri Apr 19 21:41:06 2024 / +0000 GMT

NOWY SPRZĘT I WYPOSAŻENIE DLA JEDNOSTEK OSP Z TERENU GMINY WIETRZYCHOWICE
Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Wietrzychowice, uzyskały dofinansowanie na zakup sprzętu i wyposażenia w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. Zadanie współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Dofinansowanie uzyskały 4 jednostki za łączną kwotę 30 844,00 zł z czego 50% to dofinansowanie z WFOŚiGW w Krakowie.

Zakupione wyposażenie w OSP Jadowniki Mokre ma wartość 7 000 zł z czego dotacja WFOŚiGW w Krakowie wyniosła 3 500 zł, Gmina Wietrzychowice udzieliła Straży Dotacji w kwocie 3 400 zł, a jednostka dopłaciła 100 zł jako wkład własny w zadanie.

Za powyższą kwotę zakupiono 2 komplety ubrania specjalnego NOMEX.

OSP Miechowice Małe zakupiły sprzęt i wyposażenie za łączną kwotę 5 460 zł  z czego dotacja WFOŚiGW w Krakowie wyniosła 2 730 zł, Gmina Wietrzychowice udzieliła Straży Dotacji w kwocie
2 630 zł, a jednostka dopłaciła 100 zł jako wkład własny w zadanie.
Za powyższą kwotę zakupiono:
- Buty specjalne strażackie gumowe (2 kpl),

- Węże tłoczne W52 (6 szt.)

- Węże tłoczne W75 (2 szt.)

- Węże tłoczne W110 (3 szt.)

- Sprzęt do oznakowania terenu akcji (pachołki) (8 szt.)

- Mostki przejazdowe (4 szt.)

OSP Miechowice Wielkie zakupiły wyposażenie za łączną kwotę 12 634 zł  z czego dotacja WFOŚiGW w Krakowie wyniosła 6 317 zł, Gmina Wietrzychowice udzieliła Straży Dotacji w kwocie
6 217 zł, a jednostka dopłaciła 100 zł jako wkład własny w zadanie.
Za powyższą kwotę zakupiono:

- Aparat powietrzny nadciśnieniowy (2 szt.)

- Butla do aparatu powietrznego (2 szt.)

- Maska do aparatu powietrznego wraz z pokrowcem (2 szt.)

- Sygnalizator bezruchu (2 szt.)

- Szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym (2 szt.)

OSP Wola Rogowska zakupiła sprzęt i wyposażenie za łączną kwotę 5 790 zł  z czego dotacja WFOŚiGW w Krakowie wyniosła 2 895 zł, Gmina Wietrzychowice udzieliła Straży Dotacji w kwocie
2 795 zł, a jednostka dopłaciła 100 zł jako wkład własny w zadanie.
Za powyższą kwotę zakupiono:

- Wodery (4 kpl)

- Węże tłoczne W52 (6 szt.)

- Węże tłoczne W75 (2 szt.)

- Smok ssawny W110 (1 szt.)

- Sprzęt do oznakowania terenu akcji (pachołki) (8 szt.)

- Mostek przejazdowy (4 szt.)

 

Post date: 2020-12-02 14:31:44
Post date GMT: 2020-12-02 14:31:44