NOWY SPRZĘT I WYPOSAŻENIE DLA JEDNOSTEK OSP Z TERENU GMINY WIETRZYCHOWICE

Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Wietrzychowice, uzyskały dofinansowanie na zakup sprzętu i wyposażenia w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. Zadanie współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Dofinansowanie uzyskały 4 jednostki za łączną kwotę 30 844,00 zł z czego 50% to dofinansowanie z WFOŚiGW w Krakowie.

Zakupione wyposażenie w OSP Jadowniki Mokre ma wartość 7 000 zł z czego dotacja WFOŚiGW w Krakowie wyniosła 3 500 zł, Gmina Wietrzychowice udzieliła Straży Dotacji w kwocie 3 400 zł, a jednostka dopłaciła 100 zł jako wkład własny w zadanie.

Za powyższą kwotę zakupiono 2 komplety ubrania specjalnego NOMEX.

OSP Miechowice Małe zakupiły sprzęt i wyposażenie za łączną kwotę 5 460 zł  z czego dotacja WFOŚiGW w Krakowie wyniosła 2 730 zł, Gmina Wietrzychowice udzieliła Straży Dotacji w kwocie
2 630 zł, a jednostka dopłaciła 100 zł jako wkład własny w zadanie.
Za powyższą kwotę zakupiono:
– Buty specjalne strażackie gumowe (2 kpl),

– Węże tłoczne W52 (6 szt.)

– Węże tłoczne W75 (2 szt.)

– Węże tłoczne W110 (3 szt.)

– Sprzęt do oznakowania terenu akcji (pachołki) (8 szt.)

– Mostki przejazdowe (4 szt.)

OSP Miechowice Wielkie zakupiły wyposażenie za łączną kwotę 12 634 zł  z czego dotacja WFOŚiGW w Krakowie wyniosła 6 317 zł, Gmina Wietrzychowice udzieliła Straży Dotacji w kwocie
6 217 zł, a jednostka dopłaciła 100 zł jako wkład własny w zadanie.
Za powyższą kwotę zakupiono:

– Aparat powietrzny nadciśnieniowy (2 szt.)

– Butla do aparatu powietrznego (2 szt.)

– Maska do aparatu powietrznego wraz z pokrowcem (2 szt.)

– Sygnalizator bezruchu (2 szt.)

– Szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym (2 szt.)

OSP Wola Rogowska zakupiła sprzęt i wyposażenie za łączną kwotę 5 790 zł  z czego dotacja WFOŚiGW w Krakowie wyniosła 2 895 zł, Gmina Wietrzychowice udzieliła Straży Dotacji w kwocie
2 795 zł, a jednostka dopłaciła 100 zł jako wkład własny w zadanie.
Za powyższą kwotę zakupiono:

– Wodery (4 kpl)

– Węże tłoczne W52 (6 szt.)

– Węże tłoczne W75 (2 szt.)

– Smok ssawny W110 (1 szt.)

– Sprzęt do oznakowania terenu akcji (pachołki) (8 szt.)

– Mostek przejazdowy (4 szt.)