ZAKOŃCZONO REMONT REMIZY OSP W MIECHOWICACH WIELKICH

Pomieszczenia Remizy w Miechowicach Wielkich przeszły gruntowny remont i zyskały nowy wygląd. Dzięki pomocy finansowej uzyskanej z Województwa Małopolskiego w ramach remontu wykonano:

  • podwieszane sufity, pomalowano pomieszczenia, położono tarket na wymienionej posadzce, wymieniono stolarkę drzwiową,
  • modernizację instalacji C.O.,
  • wymianę kotła,
  • modernizację instalacji elektrycznej w pomieszczeniu socjalnym.

Remont polepszył warunki techniczne pomieszczeń, które wpływają na komfort użytkowania. To z kolei przekłada się na wzrost sprawności technicznej jednostki, zwiększenie efektywności jej działań oraz jakości pracy strażaków.

Remont Remizy OSP w Miechowicach Wielkich został odebrany w dniu 23 listopada 2020 roku w obecności Komisji odbioru.

Z powodu sytuacji panującej w kraju związanej z chorobą zakaźną COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 podjęto decyzję o nie organizowaniu uroczystości  otwarcia wyremontowanej Remizy OSP w Miechowicach Wielkich.

Wartość inwestycji wyniosła: 67 496,61 zł.

Zadanie zostało współfinansowane ze środków Województwa Małopolskiego na realizację prac budowlano – remontowych w remizach strażackich w 2020 r. w kwocie 25 000,00 zł. Pozostała część w kwocie 42 496,61 zł została pokryta ze środków budżetu Gminy Wietrzychowice.