UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania: „Zakup i dostawa pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych”