Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/odbior-inwestycji-termomodernizacja-budynku-biurowo-szkoleniowego-osp-w-nowopolu/
Export date: Fri Apr 19 21:35:18 2024 / +0000 GMT

ODBIÓR INWESTYCJI „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWO-SZKOLENIOWEGO OSP W NOWOPOLU”
W dniu 19.10.2017r. w Urzędzie Gminy w Wietrzychowicach  odbyły się czynności odbiorowe zrealizowanej inwestycji pn: Termomodernizacja  budynku biurowo-szkoleniowego OSP w Nowopolu.  Wykonawcą  w/w inwestycji  była „Firma Usługowo-Handlowa”  Krzysztof Głowa  Przybysławice - 39 , 33-273 Marcinkowice.  Wartość wykonanych robót  wyniosła 141 668,65 zł brutto.  Zakres prac obejmował:

  1. docieplenie ścian

  2. wymianę okien i drzwi

  3. izolację i docieplenie fundamentów

  4. remont schodów( ułożenie płytek )

  5. ułożenie chodnika z kostki brukowej

  6. wymianę rynien i rur spustowych


Roboty wykonano  bez zastrzeżeń i zgodnie ze sztuką budowlaną . Gwarancja na w/w roboty wynosi  5 lat.

Post date: 2017-10-23 14:03:40
Post date GMT: 2017-10-23 14:03:40