ODBIÓR INWESTYCJI „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWO-SZKOLENIOWEGO OSP W NOWOPOLU”

W dniu 19.10.2017r. w Urzędzie Gminy w Wietrzychowicach  odbyły się czynności odbiorowe zrealizowanej inwestycji pn: Termomodernizacja  budynku biurowo-szkoleniowego OSP w Nowopolu.  Wykonawcą  w/w inwestycji  była „Firma Usługowo-Handlowa”  Krzysztof Głowa  Przybysławice – 39 , 33-273 Marcinkowice.  Wartość wykonanych robót  wyniosła 141 668,65 zł brutto.  Zakres prac obejmował:

  1. docieplenie ścian
  2. wymianę okien i drzwi
  3. izolację i docieplenie fundamentów
  4. remont schodów( ułożenie płytek )
  5. ułożenie chodnika z kostki brukowej
  6. wymianę rynien i rur spustowych

Roboty wykonano  bez zastrzeżeń i zgodnie ze sztuką budowlaną . Gwarancja na w/w roboty wynosi  5 lat.