Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/odbior-robot-budowlanych-dla-realizacji-zadania-pn-termomodernizacja-sali-gimnastycznej-w-szkole-podstawowej-w-wietrzychowicach/
Export date: Mon Dec 11 22:14:40 2023 / +0000 GMT

Odbiór robót budowlanych dla realizacji zadania pn: „Termomodernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Wietrzychowicach”
W dniu dzisiejszym  w Urzędzie Gminy Wietrzychowice odbył się odbiór  robót budowlanych  dla realizacji zadania pn: „Termomodernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Wietrzychowicach”. Całkowity koszt  inwestycji wyniósł  119 461,68 zł brutto. Wykonawcą w/w  inwestycji był  – Zakład Budowlano- Remontowy , ul. Szkotnik 10, 33-240 Żabno- Andrzej Pudełko. Wykonanie w/w inwestycji polegało na dociepleniu ścian styropianem, położenie tynku cienkowarstwowego , położenie tynku mozaikowo-żywicznego, wymiana okien drewnianych na okna z pcv, obłożenie kominów styropianem i montaż instalacji odgromowej.

Post date: 2018-05-30 12:50:35
Post date GMT: 2018-05-30 12:50:35