Odbiór robót budowlanych dla realizacji zadania pn: „Termomodernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Wietrzychowicach”

W dniu dzisiejszym  w Urzędzie Gminy Wietrzychowice odbył się odbiór  robót budowlanych  dla realizacji zadania pn: „Termomodernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Wietrzychowicach”. Całkowity koszt  inwestycji wyniósł  119 461,68 zł brutto. Wykonawcą w/w  inwestycji był  – Zakład Budowlano- Remontowy , ul. Szkotnik 10, 33-240 Żabno- Andrzej Pudełko. Wykonanie w/w inwestycji polegało na dociepleniu ścian styropianem, położenie tynku cienkowarstwowego , położenie tynku mozaikowo-żywicznego, wymiana okien drewnianych na okna z pcv, obłożenie kominów styropianem i montaż instalacji odgromowej.