Wizyta u weteranów misji pokojowej ONZ

29 maja obchodzimy Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa, święto mające na celu upamiętnienie wkładu Wojska Polskiego w misje pokojowe i stabilizacyjne.

W związku z tą uroczystością Wójt Gminy Wietrzychowice Pan Tomasz Banek wraz z Starostą Tarnowskim Panem Romanem Łucarzem, Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Tarnowie ppłk. Piotrem Waręckim oraz przedstawicielami Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ – koła w Tarnowie, Prezesem Zbigniewem Burnatem oraz Sekretarzem Edwardem Biskupkiem, miał okazję odwiedzić weteranów misji zagranicznej, mieszkających na terenie Gminy Wietrzychowice, Panów:
– Jerzego Kuczaka,
– Józefa Kubisztala.

Obaj służyli w polskim kontyngencie na Bliskim Wschodzie w okresie od grudnia 1973 do czerwca 1974 roku.

Żołnierze polscy trafili na Bliski Wschód w listopadzie 1973 roku, po zakończonej wówczas wojnie Jom Kippur i uczestniczyli w misji pokojowej w Drugich Doraźnych Siłach Zbrojnych ONZ w Egipcie – UNEF II. Zwarty oddział wojskowy, którego zasadniczy komponent tworzył batalion tzw. POLLOG, wykonywał zadania logistyczne na rzecz jednostek operacyjnych misji stacjonujących w strefie buforowej, położonej na wschód od Kanału Sueskiego, rozdzielającej siły egipskie od izraelskich. Do realizacji tej misji polscy żołnierze sformowali Polską Wojskową Jednostkę Specjalną na Bliskim Wschodzie. Stronie Polskiej powierzono również zadanie rozwinięcia placówki medycznej UNEF II – Polski Szpital Polowy.

Misja UNEF II zakończyła się w 1979 roku. Przez szeregi polskiego kontyngentu w Egipcie przewinęło się ponad 11 tys. żołnierzy i pracowników cywilnych. Żołnierze polscy zostali też docenieni przez władze ONZ za dyscyplinę i porządek wojskowy oraz determinację w wykonywaniu zadań, a ich postawa oceniona jako wzorowa.

źródło:

http://www.powiat.okay.pl/index.php/aktualnosci/3570-z-wizyta-u-weteranow-misji-pokojowej-onz