Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/odbior-techniczny-prac-remontowych-na-cmentarzu/
Export date: Sun Jul 14 19:53:07 2024 / +0000 GMT

Odbiór techniczny prac remontowych na cmentarzu
Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, że dniu 02.08.2018 r. odbył się techniczny odbiór prac przy wykonaniu zadania pn. „Remont cmentarza wojennego nr 255 w Wietrzychowicach”. Środki finansowe Gmina Wietrzychowice pozyskała od Wojewody Małopolskiego. Natomiast oficjalny odbiór końcowy odbędzie się w późniejszym terminie.

Post date: 2018-08-07 09:39:26
Post date GMT: 2018-08-07 09:39:26