Odbiór techniczny prac remontowych na cmentarzu

Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, że dniu 02.08.2018 r. odbył się techniczny odbiór prac przy wykonaniu zadania pn. „Remont cmentarza wojennego nr 255 w Wietrzychowicach”. Środki finansowe Gmina Wietrzychowice pozyskała od Wojewody Małopolskiego. Natomiast oficjalny odbiór końcowy odbędzie się w późniejszym terminie.