WYNIKI POSTĘPOWANIA

Nazwa zamówienia: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Wietrzychowice – część I i II”.

Zamawiający  Gmina Wietrzychowice, działając na mocy art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm., zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że jako najkorzystniejsze wybrane zostały oferty złożone przez SEBI – KOM Sabina Krupa 32-822 Strzelce Wielkie 44.

Cześć I, miejscowość Wietrzychowice:

  • cena: 198 663,97 zł
  • okres gwarancji i rękojmi: 84 miesiące

Cześć II, miejscowość Demblin:

  • cena: 143 652,56 zł
  • okres gwarancji i rękojmi: 84 miesiące

Do pobrania pełna treść informacji: