Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/wyniki-postepowania/
Export date: Wed Jun 19 8:16:55 2024 / +0000 GMT

WYNIKI POSTĘPOWANIA
Nazwa zamówienia: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Wietrzychowice - część I i II”.

Zamawiający  Gmina Wietrzychowice, działając na mocy art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm., zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że jako najkorzystniejsze wybrane zostały oferty złożone przez SEBI - KOM Sabina Krupa 32-822 Strzelce Wielkie 44.

Cześć I, miejscowość Wietrzychowice:

  • cena: 198 663,97 zł

  • okres gwarancji i rękojmi: 84 miesiące


Cześć II, miejscowość Demblin:

  • cena: 143 652,56 zł

  • okres gwarancji i rękojmi: 84 miesiące


Do pobrania pełna treść informacji:
Post date: 2018-08-06 12:03:52
Post date GMT: 2018-08-06 12:03:52