Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/ogloszenie-31/
Export date: Fri Apr 19 22:48:17 2024 / +0000 GMT

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Wietrzychowice podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Urzędu Gminy w Wietrzychowicach na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres od 09.08.2019 r. do 30.08.2019r. wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Wietrzychowice:

-  przeznaczonych do wynajmu

-  przeznaczonych do dzierżawy

-  przeznaczonych do użyczenia

W załączeniu:
Post date: 2019-08-09 07:00:20
Post date GMT: 2019-08-09 07:00:20