OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wietrzychowice podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Urzędu Gminy w Wietrzychowicach na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres od 09.08.2019 r. do 30.08.2019r. wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Wietrzychowice:

–  przeznaczonych do wynajmu

–  przeznaczonych do dzierżawy

–  przeznaczonych do użyczenia

W załączeniu: