Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/ogloszenie-7/
Export date: Tue Oct 3 4:50:52 2023 / +0000 GMT

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Wietrzychowice podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Urzędu Gminy w Wietrzychowicach na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres od 02.03.2018r. do 23.03.2018r. wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Wietrzychowice:

-  przeznaczonych do dzierżawy

W załączeniu:
Post date: 2018-03-02 12:06:20
Post date GMT: 2018-03-02 12:06:20