OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wietrzychowice podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Urzędu Gminy w Wietrzychowicach na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres od 02.03.2018r. do 23.03.2018r. wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Wietrzychowice:

–  przeznaczonych do dzierżawy

W załączeniu: