Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-na-powierzenie-realizacji-zadania-publicznego-gminy-wietrzychowice-z-zakresu-wspierania-rodziny-i-systemu-pieczy-zastepczej-w-okresie-od-17-maja-2018-roku-do-17-m/
Export date: Mon Dec 11 9:29:40 2023 / +0000 GMT

OGŁOSZENIE o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Wietrzychowice z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 17 maja 2018 roku do 17 maja 2023 roku.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1a, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) w związku z art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.) Wójt Gminy Wietrzychowice ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Wietrzychowice z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Do pobrania pełna treść ogłoszenia:

Załączniki do ogłoszenia:
  1. Wzór oferty

  2. Wzór umowy

  3. Wzór sprawozdania

Post date: 2018-04-20 11:00:10
Post date GMT: 2018-04-20 11:00:10