Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia/
Export date: Sat Aug 20 3:10:32 2022 / +0000 GMT

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Nazwa zamówienia: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wietrzychowice.
Treść przedmiotowego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Post date: 2020-01-13 13:24:27
Post date GMT: 2020-01-13 13:24:27