OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wietrzychowice.


Treść przedmiotowego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych: