Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/ogloszenie-o-zamowieniu-13/
Export date: Sun Jul 14 20:25:06 2024 / +0000 GMT

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Nazwa zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Wietrzychowice.

Treść przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Ogłoszenie nr 644261-N-2018 z dnia 2018-11-05 r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z załącznikami znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wietrzychowice pod poniższym linkiem:

https://bip.malopolska.pl/ugwietrzychowice,a,1511656,ogloszenie-o-zamowieniu-nazwa-zamowienia-odbior-i-zagospodarowanie-odpadow-komunalnych-z-nieruchomos.html
Poniżej do pobrania – Zapytania oferenta wraz z odpowiedziami dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Wietrzychowice.”:
Post date: 2018-11-05 11:13:17
Post date GMT: 2018-11-05 11:13:17