Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/ogloszenie-o-zamowieniu-2/
Export date: Wed May 22 2:40:56 2024 / +0000 GMT

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Nazwa zamówienia: Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Wietrzychowicach.
Treść przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Ogłoszenie nr 553619-N-2017 z dnia 2017-07-19 r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z załącznikami znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wietrzychowice pod poniższym linkiem:

https://bip.malopolska.pl/ugwietrzychowice,a,1344095,ogloszenie-o-zamowieniu-nazwa-zamowienia-poprawa-efektywnosci-energetycznej-budynku-szkoly-podstawow.html
Post date: 2017-07-19 09:54:46
Post date GMT: 2017-07-19 09:54:46