Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/ogloszenie-o-zamowieniu-9/
Export date: Mon Dec 11 22:59:41 2023 / +0000 GMT

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Nazwa zamówienia: Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Wietrzychowice. OSA Miechowice Małe - część I, OSA Wietrzychowice - część II, OSA Sikorzyce - część III, OSA Miechowice Wielkie - część IV.

Treść przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z załącznikami znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wietrzychowice pod poniższym linkiem:
Post date: 2018-07-06 11:18:25
Post date GMT: 2018-07-06 11:18:25