OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nazwa zamówienia: Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Wietrzychowice. OSA Miechowice Małe – część I, OSA Wietrzychowice – część II, OSA Sikorzyce – część III, OSA Miechowice Wielkie – część IV.

Treść przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z załącznikami znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wietrzychowice pod poniższym linkiem: