Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-5/
Export date: Tue Sep 26 10:20:53 2023 / +0000 GMT

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dotyczy zamówienia pn.:  Budowa placu zabaw na działce nr ewid. 532/21 w Wietrzychowicach - objętego ogłoszeniem nr 559131-N-2020 z dnia 07.07.2020 r.

Treść przedmiotowego ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Treść zmienionego ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z załącznikami znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wietrzychowice pod poniższym linkiem:

Do pobrania:

Załączniki do modyfikacji:
Poniżej do pobrania – Zapytania wraz z wyjaśnieniami dot.  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Budowa placu zabaw na działce nr ewid. 532/21 w Wietrzychowicach”:
Post date: 2020-07-09 10:53:24
Post date GMT: 2020-07-09 10:53:24