Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/ogloszenie-rozeznanie-rynku/
Export date: Mon Dec 11 22:10:14 2023 / +0000 GMT

OGŁOSZENIE - ROZEZNANIE RYNKU
Nazwa zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania „Przebudowa placu targowego na działce nr 448, 449 w miejscowości Wietrzychowice”.
ZAMAWIAJĄCY

Gmina Wietrzychowice, Wietrzychowice 19, 33-270 Wietrzychowice


Tel. 14 6418045, faks. 14 641845


e-mail: izp@wietrzychowice.pl


arch.wietrzychowice.pl


Do niniejszego postępowania nie maja zastosowania przepisy  i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2017r. poz. 1579 z póz. zm.)zwana dalej ustawą zgodnie z art. 4 pkt. 8 ww. ustawy niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania ustawy.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Przebudowa placu targowego na działce nr 448, 449 w miejscowości Wietrzychowice w branżach:

  1. Budowlanej

  2. Elektrycznej

  3. Sanitarnej


Poniżej do pobrania szczegółowa treść przedmiotowego ogłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami:

 
Post date: 2018-02-21 07:46:16
Post date GMT: 2018-02-21 07:46:16