Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/ogloszenie-wojta-gminy-wietrzychowice-o-otwartym-konkursie-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-pn-prowadzenie-klubu-senior-w-formie-osrodka-wsparcia-klubu-samopomocy-d/
Export date: Wed May 22 3:01:52 2024 / +0000 GMT

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wietrzychowice o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Klubu „Senior+” w formie ośrodka wsparcia/klubu samopomocy dla osób powyżej 60 roku życia w Gminie Wietrzychowicach w 2021 r.”.
Działając na podstawie art.13 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz.1057) Wójt Gminy Wietrzychowice ogłasza konkurs ofert na realizację zadania pn. „Prowadzenie Klubu „Senior+” w formie ośrodka wsparcia/klubu samopomocy dla osób powyżej 60 roku życia w Gminie Wietrzychowicach w 2021 r.”.


Do pobrania pełna treść ogłoszenia:

Post date: 2020-12-04 07:48:10
Post date GMT: 2020-12-04 07:48:10