OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wietrzychowice o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Klubu „Senior+” w formie ośrodka wsparcia/klubu samopomocy dla osób powyżej 60 roku życia w Gminie Wietrzychowicach w 2021 r.”.

Działając na podstawie art.13 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz.1057) Wójt Gminy Wietrzychowice ogłasza konkurs ofert na realizację zadania pn. „Prowadzenie Klubu „Senior+” w formie ośrodka wsparcia/klubu samopomocy dla osób powyżej 60 roku życia w Gminie Wietrzychowicach w 2021 r.”.


Do pobrania pełna treść ogłoszenia: