ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. wykonania zadania: „Obsługa bankowa budżetu Gminy Wietrzychowice i jednostek organizacyjnych Gminy Wietrzychowice w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.”.


Do pobrania:

Zapytanie ofertowe (.pdf)

Załączniki do zapytania:

1. Formularz ofertowy:

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu:

3. Oświadczenie o posiadaniu placówki w miejscowości Wietrzychowice:

4. Oświadczenie do wykonywania czynności bankowych wydane na podstawie przepisów ustawy – Prawo bankowe:

5. Informacja o krótkoterminowych kredytach w rachunku bieżącym (.pdf)

6. Skala roczna ilości operacji finansowych i średniomiesięczne wartości i ilości dokonywanych operacji gotówkowych w okresie od 01.11.2019 r. do 31.10.2020 r. (.pdf)


Poniżej do pobrania – Zapytania wykonawców wraz z odpowiedziami dot.  postępowania pn.: „Obsługa bankowa budżetu Gminy Wietrzychowice i jednostek organizacyjnych Gminy Wietrzychowice w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.”.

Załącznik do odpowiedzi: