Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/przetarg-ustny-nieograniczony/
Export date: Tue Jun 25 14:24:44 2024 / +0000 GMT

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
Na podstawie art. 37 ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 poz. 2147) oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207,poz. 2108)

WÓJT GMINY  WIETRZYCHOWICE


OGŁASZA


  PRZETARG   USTNY  NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy   Wietrzychowice    dla   której urządzona jest Księga Wieczysta  nr TR1D/00024684/3  prowadzona przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość oznaczona jako działka ewidencyjna  nr 319/4
powierzchni 0,1410 ha położona w miejscowości Wietrzychowice.

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wietrzychowice

z dnia 30.06.2004 r. nieruchomość położona jest w terenach oznaczonych symbolem 19.MN

z zapisem- obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem pod lokalizację zabudowy jednorodzinnej.

Do pobrania:
Post date: 2017-08-21 15:41:38
Post date GMT: 2017-08-21 15:41:38