Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/wojt-gminy-wietrzychowice-oglasza-przetarg-ustny-nieograniczony-2/
Export date: Sat Feb 4 2:09:24 2023 / +0000 GMT

WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
WÓJT GMINY  WIETRZYCHOWICE OGŁASZA PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY na dzierżawę  części  nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym dz. 314/4, położonej w Wietrzychowicach  stanowiącej własność Gminy Wietrzychowice. Przedmiotem przetargu są nieruchomości określone w wykazie z dnia 31.07.2019r. podanym do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.


PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE PRZETARGU.
Post date: 2019-09-18 06:30:57
Post date GMT: 2019-09-18 06:30:57