WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

WÓJT GMINY  WIETRZYCHOWICE OGŁASZA PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY na dzierżawę  części  nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym dz. 314/4, położonej w Wietrzychowicach  stanowiącej własność Gminy Wietrzychowice. Przedmiotem przetargu są nieruchomości określone w wykazie z dnia 31.07.2019r. podanym do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE PRZETARGU.