Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Remont drogi gminnej „Do Kamiennego Krzyża przez wieś” Nr K202771 w km 0+868 do km 1+050 w miejscowości Miechowice Małe gmina Wietrzychowice.


Do pobrania:

Ogłoszenie / Zaproszenie do składania ofert

Załączniki do ogłoszenia:

  1. Formularz oferty
  2. Przedmiar robót
  3. Dokumentacja techniczna:

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

Przekrój

  1. Umowa