Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/wycofanie-naboru-wnioskow-nr-5-oraz-nr-6/
Export date: Sun Mar 3 13:07:58 2024 / +0000 GMT

WYCOFANIE NABORU WNIOSKÓW NR 5 ORAZ NR 6.
Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień Tarnowa informuje, iż nabór wniosków:

  • nr 5 w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,

  •  nr 6 w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, przez: podejmowanie działalności gospodarczej  


zostaje wycofany do czasu dostosowania Procedury oceny i wyboru operacji (…) do znowelizowanej Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw.

O nowym terminie naborów poinformujemy w najszybszym możliwym czasie.

Za utrudnienia przepraszamy.

 
Post date: 2017-09-05 06:11:34
Post date GMT: 2017-09-05 06:11:34