WYCOFANIE NABORU WNIOSKÓW NR 5 ORAZ NR 6.

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień Tarnowa informuje, iż nabór wniosków:

  • nr 5 w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,
  •  nr 6 w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, przez: podejmowanie działalności gospodarczej  

zostaje wycofany do czasu dostosowania Procedury oceny i wyboru operacji (…) do znowelizowanej Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw.

O nowym terminie naborów poinformujemy w najszybszym możliwym czasie.

Za utrudnienia przepraszamy.