Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/zaproszenie-do-skladania-ofert-15/
Export date: Sun Mar 3 13:39:00 2024 / +0000 GMT

Zaproszenie do składania ofert
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Remont pomieszczeń w budynku Domu Ludowego w Wietrzychowicach.
Do pobrania:

OGŁOSZENIE / Zaproszenie do składania ofert

Załączniki do Ogłoszenia

  1. Formularz Oferty

  2. Przedmiar robót

  3. Umowa

  4. Dokumentacja techniczna


Poniżej do pobrania – Zapytania wykonawców wraz z odpowiedziami dot.  postępowania o pn.: Remont pomieszczeń w budynku Domu Ludowego w Wietrzychowicach:
Post date: 2020-03-02 10:16:34
Post date GMT: 2020-03-02 10:16:34