Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Remont pomieszczeń w budynku Domu Ludowego w Wietrzychowicach.


Do pobrania:

OGŁOSZENIE / Zaproszenie do składania ofert

Załączniki do Ogłoszenia

  1. Formularz Oferty
  2. Przedmiar robót
  3. Umowa
  4. Dokumentacja techniczna

Poniżej do pobrania – Zapytania wykonawców wraz z odpowiedziami dot.  postępowania o pn.: Remont pomieszczeń w budynku Domu Ludowego w Wietrzychowicach: