Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/zaproszenie-do-skladania-ofert-16/
Export date: Sun Dec 10 23:38:19 2023 / +0000 GMT

Zaproszenie do składania ofert
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa stanowiska słupowego sieci napowietrznej nN w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1337K na działkach nr 141,119,142 i120/1 w miejscowości Sikorzyce, gm. Wietrzychowice”.
Do pobrania:

OGŁOSZENIE / Zaproszenie do składania ofert


Załączniki do Ogłoszenia:


1. Formularz oferty


2. Przedmiar robót


3. Dokumentacja techniczna


4. Umowa

Post date: 2020-07-27 13:07:05
Post date GMT: 2020-07-27 13:07:05