Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa stanowiska słupowego sieci napowietrznej nN w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1337K na działkach nr 141,119,142 i120/1 w miejscowości Sikorzyce, gm. Wietrzychowice”.


Do pobrania:

OGŁOSZENIE / Zaproszenie do składania ofert

Załączniki do Ogłoszenia:

1. Formularz oferty

2. Przedmiar robót

3. Dokumentacja techniczna

4. Umowa