Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/zaproszenie-do-skladania-ofert-9/
Export date: Sat Feb 4 2:32:44 2023 / +0000 GMT

Zaproszenie do składania ofert
Gmina Wietrzychowice zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „USŁUGI TRANSPORTOWE W ZAKRESIE DOWOZU DZIECI I MŁODZIEŻY DO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W WIETRZYCHOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020”.
Do pobrania:

Ogłoszenie / Zaproszenie do składania ofert dot. dowozu dzieci do szkół

Załączniki do ogłoszenia:

  1. Formularz Oferty

  2. Wykaz taboru, którym dysponuje Wykonawca

  3. Wykaz osób do wykonywania zamówienia, którym dysponuje Wykonawca

  4. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień

  5. Umowa

Poniżej do pobrania – Zapytania wykonawców wraz z odpowiedziami dot.  postępowania o pn.: „USŁUGI TRANSPORTOWE W ZAKRESIE DOWOZU DZIECI I MŁODZIEŻY DO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W WIETRZYCHOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020”:Post date: 2019-07-23 07:41:45
Post date GMT: 2019-07-23 07:41:45