Zaproszenie do składania ofert

Gmina Wietrzychowice zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „USŁUGI TRANSPORTOWE W ZAKRESIE DOWOZU DZIECI I MŁODZIEŻY DO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W WIETRZYCHOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020”.


Do pobrania:

Ogłoszenie / Zaproszenie do składania ofert dot. dowozu dzieci do szkół

Załączniki do ogłoszenia:

  1. Formularz Oferty
  2. Wykaz taboru, którym dysponuje Wykonawca
  3. Wykaz osób do wykonywania zamówienia, którym dysponuje Wykonawca
  4. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień
  5. Umowa

Poniżej do pobrania – Zapytania wykonawców wraz z odpowiedziami dot.  postępowania o pn.: „USŁUGI TRANSPORTOWE W ZAKRESIE DOWOZU DZIECI I MŁODZIEŻY DO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W WIETRZYCHOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020”: