Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/zaproszenie-do-skladania-ofert-dla-zamowienia-o-wartosci-nie-przekraczajacej-wyrazonej-w-zlotych-rownowartosci-kwoty-30-000-euro-10/
Export date: Mon Dec 11 13:09:40 2023 / +0000 GMT

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE - Gmina Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19, tel./fax: (14) 6418045, e-mail: gmina@wietrzychowice.pl - zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia: Malowanie i  remont dachów na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Wietrzychowice.
Przedmiot zamówienia: Malowanie i remont dachów na budynkach użyteczności publicznej na terenie  Gminy Wietrzychowice w zakresie, zgodnym z  przedmiarem robót /w załączeniu/:

  • Część I – remont  dachu na budynku komunalnym w Miechowicach Małych

  • Część II – malowanie  dachu na budynku OSP w Miechowicach Wielkich

  • Część III – malowanie dachu na budynku Domu Ludowego w Pałuszycach


Do pobrania pełna treść zaproszenia, wraz z załącznikami:
Post date: 2018-04-23 10:45:47
Post date GMT: 2018-04-23 10:45:47