Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE – Gmina Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19, tel./fax: (14) 6418045, e-mail: gmina@wietrzychowice.pl – zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia: Malowanie i  remont dachów na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Wietrzychowice.


Przedmiot zamówienia: Malowanie i remont dachów na budynkach użyteczności publicznej na terenie  Gminy Wietrzychowice w zakresie, zgodnym z  przedmiarem robót /w załączeniu/:

  • Część I – remont  dachu na budynku komunalnym w Miechowicach Małych
  • Część II – malowanie  dachu na budynku OSP w Miechowicach Wielkich
  • Część III – malowanie dachu na budynku Domu Ludowego w Pałuszycach

Do pobrania pełna treść zaproszenia, wraz z załącznikami: