Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/zaproszenie-do-skladania-ofert-dla-zamowienia-o-wartosci-nie-przekraczajacej-wyrazonej-w-zlotych-rownowartosci-kwoty-30-000-euro-11/
Export date: Thu Aug 11 15:25:08 2022 / +0000 GMT

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
STOWARZYSZENIE „DEMBLINIANKI” - DEMBLIN 96, 33-270 WIETRZYCHOWICE, e-mail: demblinianki@gmail.com - zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Budowa placu zabaw zlokalizowanego na działce 110 w Demblinie”.
Przedmiot zamówienia: Budowa placu zabaw zlokalizowanego na działce 110 w Demblinie w zakresie, zgodnym z  przedmiarem robót, projektem budowlanym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych /w załączeniu/.
Do pobrania pełna treść zaproszenia, wraz z załącznikami:
Post date: 2018-05-10 12:59:34
Post date GMT: 2018-05-10 12:59:34