Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/zapytanie-ofertowe-5/
Export date: Tue Jul 23 5:47:52 2024 / +0000 GMT

ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Wietrzychowice zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Wietrzychowice”.


Do pobrania treść przedmiotowego zapytania wraz z wymaganymi załącznikami::

Załączniki do zapytania:

1. Formularz ofertowy

2. Klauzula informacyjna RODO

3. Oświadczenie potwierdzające potencjał techniczny

4. Oświadczenie o posiadaniu bazy transportowej

5. Projekt umowy


Post date: 2020-11-24 09:14:13
Post date GMT: 2020-11-24 09:14:13