ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Wietrzychowice zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Wietrzychowice”.


Do pobrania treść przedmiotowego zapytania wraz z wymaganymi załącznikami::

Załączniki do zapytania:

1. Formularz ofertowy

2. Klauzula informacyjna RODO

3. Oświadczenie potwierdzające potencjał techniczny

4. Oświadczenie o posiadaniu bazy transportowej

5. Projekt umowy